Monumenten

Op het terrein van de EOD bevinden zich diverse monumenten. Deze treft u zowel buiten als binnen aan.

BINNENMONUMENT

In het hoofdgebouw W1 op de SM Scheickkazerne staat het monument met de 104 namen van mijn- en munitieruimers die tijdens ruimwerkzaamheden om het leven zijn gekomen.
Naast militairen van de marine, landmacht en luchtmacht staan ook de namen van de om het leven gekomen burgermijnenruimers die in dienst waren bij het Militair Gezag en de ambtenaren van de Hulpverleningsdienst van het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken op het monument vermeld.

BUITENMONUMENT

Om de jaarlijkse herdenking van om het leven gekomen collega’s op een goede wijze invulling te geven is in 2017 op de appelplaats voor gebouw W1 het buitenmonument in gebruik genomen.
Het monument bestaat uit een gemetselde pilaar met hierin een stenen plaat waarin dezelfde tekst staat als op het binnenmonument. Op het binnenmonument staan daarnaast alle namen van tijdens explosieven opruimingswerkzaamheden om het leven gekomen collega’s vermeld.

Het buitenmonument wordt geflankeerd door een Britse 4000 lb. zware GP bom en symboliseert daarmee het ruimen van conventionele explosieven. Het kunstwerk “De ruimer” symboliseert het ruimen van geïmproviseerde explosieven.

DE RUIMER

Het kunstwerk, voorstellende een explosieven opruimer in bommenpak is gemaakt door kunstsmid Juul Baltussen en bestaat uit scherven van gedetoneerde bommen en granaten. Het is in 2016 aangekocht en siert nu het buitenmonument van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

HET KUNSTWERK “ALLES LIJKT ZOALS HET WAS, TOCH IS HET ANDERS … HEEL ANDERS DAN VOORHEEN”

In 2020 is het monument onthuld dat symbool staat voor de collega’s die door het uitoefenen van hun taak lichamelijk invalide zijn geraakt of een geestelijk trauma hebben opgelopen. Hun offer laat ook littekens achter bij collega’s, familie en vrienden. Het monument van graniet en glas is gemaakt door dhr. Frank Biemans en staat zodanig opgesteld dat men er doorheen kijkend het kunstwerk “De Ruimer” ziet staan.

SINT BARBARA KAPEL

In 2015 is op de sergeant-majoor Scheikkazerne het Sint Barbara kapelletje geplaatst. In het kapelletje staat een deel van een niet volledig geëxplodeerde vliegtuigbom met hierin de beschermheilige Sint Barbara. De Heilige Barbara is beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen waaronder explosieven opruimers. Aan het kapelletje hangt de voormalige alarmbel van Fort Everdingen. Indien tijdens de opleiding tot explosieven opruimer een cursist wil stoppen zal hij de bel moeten luiden en toestemming vragen om de opleiding voortijdig te mogen beëindigen.

DE ANWB-PAAL

Op een foto uit 1945 is een ANWB-paal in Den Haag te zien die is volgehangen met richtingborden van geallieerde eenheden, waaronder ook een bord van het Bomb Disposal Report Center. Met deze foto als inspiratie is door Tonnie van Honsewijk een replica van een dergelijke paal gemaakt met op de borden geen plaatsnamen en kilometers, maar de namen van diverse Nederlandse explosieven opruimingseenheden met hierachter hun jaar van oprichting. De paal is in 2012 door Tonnie van Honsewijk geschonken aan de EODD en geplaatst voor het hoofdgebouw W1.