ANBI

Om aan de publicatie verplichting behorende bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te voldoen treft u hieronder een ingevuld “Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen” aan.

Klik op de afbeelding voor inzage in het formulier.