About

Wie zijn wij?

De Stichting Geschiedkundige Verzameling Explosieven Opruimings Dienst beoogt een instelling te zijn van de gemeenschap van explosieven opruimers en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Onze doelstelling in de praktijk

Het bijeen brengen, bewaren en conserveren van uitrustingsstukken, materieel, werktuigen, wandplaten, schilderijen, foto’s en andere voorwerpen of geschriften, betrekking hebbende op of verband houdende met de hierboven genoemde organisaties en hun taken.

  • Het tentoonstellen van hiervoor genoemde zaken.
  • Het bevorderen van de studie van de geschiedenis van de genoemde organisaties en van het aan haar zorgen toevertrouwde materieel.
  • Het uitgeven en bevorderen van publicaties betreffende de genoemde organisaties, ook buiten eigen kring.
  • Het leggen en in stand houden van contacten tussen (oud)opruimers explosieven en (oud)munitietechnici en het bevorderen van een goede verstandhouding daartussen.
  • Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van genoemde doelgroepen.
  • Het initiëren van een interservice EOD-geschiedkundige verzameling bij het tot stand komen van het EOD Centrum
  • Het in stand houden van een samenwerkingsverband met de Stichting Geschiedkundige Verzameling van de Technische Dienst.